‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Onze levensverwachting

Dankzij betere leefomstandigheden en een stevig uitgebouwde sociale bescherming via onze sociale zekerheid, is de levensverwachting in België 81 jaar. Dat is 1 jaar meer dan het gemiddelde in de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een samenwerkingsverband van hoofdzakelijk geïndustrialiseerde en welvarende landen). De levensverwachting bij vrouwen is 83 jaar, tegenover 78 jaar bij de mannen. In 1940 was dat slechts 62 jaar!

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in exacte leeftijd

 

 

De levensverwachting is 81 jaar, maar de levensverwachting in goede gezondheid is slechts 64,4 jaar bij mannen en 65,4 jaar bij vrouwen (cijfers voor 2012). Dat betekent dat mannen en vrouwen gedurende respectievelijk de 13,4 en 17,7 laatste jaren van hun leven niet in goede gezondheid verkeren

(Bron: Eurostat, 2014).

Op je 65ste bedraagt je levensverwachting nog 21,4 jaar als je vrouw bent en 17,8 jaar als je een man bent. Terwijl je levensverwachting in goede gezondheid 10,9 jaar is voor vrouwen en 10,8 voor mannen (cijfers 2013).