‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa

Ook al zorgt de sociale zekerheid ervoor dat armoede met de helft wordt ingeperkt, toch hebben wij niet meteen een gul systeem wat pensioenen betreft: onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa!

In België leeft 1 op 5 gepensioneerden onder de armoededrempel. Het gemiddelde pensioen van de werknemers is slechts 840 euro (950 euro bij mannen en 710 euro bij vrouwen – telkens bruto per maand).

Om een internationale vergelijking te maken, moeten we kijken naar de vervangingsgraad en niet het pensioenbedrag. De levensduurte verschilt immer te veel tussen landen waardoor je een vertekend beeld zou krijgen indien je enkel rekening houdt met het pensioenbedrag. Door te kijken naar de vervangingsgraad, de mate waarin je inkomen bij pensionering door je pensioen wordt vervangen, kunnen we echt nagaan hoe doelmatig het pensioensysteem is. Hoe hoger dit percentage, hoe beter je jouw levenstandaard op peil kan houden.

De grafiek hieronder toont de vervangingsgraad van de wettelijke pensioenen (PAYG- Pay As You Go - oranje) en verplichte privé-pensioenstelsels voor de gemiddelde inkomens (paars)